ચોકલેટ શેક

09 Nov ચોકલેટ શેક

  1. સૌ પ્રથમ એક મિક્સર જારમાં દૂધ લો.
  2. તેમાં ચોકલેટ આઇસક્રીમ, કોકો પાઉડર અને ખાંડ નાંખી ક્રશ કરો.
  3. હવે ગ્લાસમાં કાઢી લો.
  4. તેની ઉપર એક સ્કુપ વેનીલા આઇસક્રીમ અને ચોકલેટ ચિપ્સ નાંખો.
  5. ત્યારબાદ ચોકેલેટ સિરપ વડે ઉપરથી ડેકોરેશન કરી સર્વ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.