ચીઝ સેન્ડવીચ

09 Nov ચીઝ સેન્ડવીચ

  1. સૌ પ્રથમ એક વાસણમાં બાફેલાં બટેટાંનો છુંદો કરવો.
  2. તેમાં કેપ્સીકમ, ગાજર, કોબી, મકાઈનાં દાણા(બાફેલાં), સેન્ડવીચ મસાલો, મરી પાઉડર, મીઠું અને ચીઝ ઉમેરી મિક્સ કરવું.
  3. ત્યારબાદ બ્રેડ ઉપર બટર અને તીખી ચટણી લગાવી તેમાં તૈયાર કરેલું પૂરણ ગોઠવી, ઉપર બીજી બ્રેડ મૂકો.
  4. હવે તે સેન્ડવીચને બંને બાજુ બટર લગાવીને ટોસ્ટ મશીનમાં શેકી લો.
  5. તૈયાર છે ગરમા-ગરમ ચીઝ-સેન્ડવીચ.
  6. તેના ટુકડા કરી ટમેટા સોસ અને તીખી ચટણી સાથે પીરસવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.