કપ કેક

09 Nov કપ કેક

 1. ઓવનને 15 મિનિટ માટે 180 ◦C /350 ◦F ઉપર પ્રી હિટ કરો.
 2. કપકેકની પેન રેડી કરો.
 3. ખાંડ અને દહીં ને ભેગું કરીને જ્યાં સુધી ખાંડ ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરો.
 4. પછી તેમાં તેલ અને વેનીલા એસેન્સ ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરો.
 5. બીજા બાઉલમાં મેંદાનો લોટ, મકાઈનો લોટ, બેકિંગ સોડા, બેકિંગ પાઉડર અને મીઠું મિક્સ કરો.
 6. પછી એ બધું અને દહીંવાળું મિક્સર ભેગું કરીને મિક્સ કરો.
 7. એવી રીતે મિક્સ કરવું કે અંદર ગાંઠો ના રહે.
 8. જો એ ખીરું થોડું જાડું લાગે તો એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું.
 9. બહુ પાતળું કે જાડું ખીરું ના કરવું, મીડિયમ રાખવું.
 10. પછી એને કપ કેકની ટ્રેમાં કપ કેકના પેપર મૂકીને (જે પેપરના વાડકા જેવા હોય તે) તેમાં રેડવું, અને પેપરના ત્રીજા ભાગ જેટલું ખીરૂં રેડવું.
 11. પછી તેને ઓવનમાં 20 મિનિટ માટે મૂકવી, 20 મિનિટ પછી બહાર કાઢીને ટૂથપીક કે ચપ્પુ લગાવીને જોવું.
 12. જો ટૂથપીક કે ચપ્પા ઉપર લોટ ચોંટે નહીં તો તમારી કપ કેક તૈયાર છે
 13. પછી કપકેક ઉપર પિક્ચર માં બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે વીપ ક્રીમનું ટોપિંગ કરવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.