Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Latest News
Shikshapatri Jayanti - 197

Shikshapatri Jayanti - 197

Kundaldham | Jan 26, 2023
1000 Views
Joli Parva - 2023

Joli Parva - 2023

Botad,Kundaldham | Jan 14, 2023
1000 Views
Vachnamrut Jayanti - 203

Vachnamrut Jayanti - 203

Karelibaug, Vadodara,Kundaldham | Nov 27, 2022
1000 Views
Kartiki Samiyo 2022 - Vadtaldham

Kartiki Samiyo 2022 - Vadtaldham

Vadtaldham | Nov 2, 2022
1000 Views
Swaminarayan Satsang Shibir 31 – Kundaldham

Swaminarayan Satsang Shibir 31 – Kundaldham

Kundaldham | Oct 21, 2022
Satsang Shibir
1000 Views
Swaminarayan Bhagwan nu Vanvicharan Darshan

Swaminarayan Bhagwan nu Vanvicharan Darshan

Kundaldham | Aug 12, 2022
Van vicharan
1000 Views
Hindola Utsav - 2022

Hindola Utsav - 2022

Karelibaug, Vadodara | Jul 15, 2022
Hindola Utsav | Utsav
1006 Views
Murti Pratishtha Mahotsav - Kosamba

Murti Pratishtha Mahotsav - Kosamba

Apr 15, 2022
Utsav
1004 Views
Ghanshyam Janmotsav - 2022

Ghanshyam Janmotsav - 2022

Karelibaug, Vadodara | Apr 10, 2022
Utsav | Janmotsav
1007 Views
Aksharbhuvan Shilanyas Mahotsav - Vadtaldham

Aksharbhuvan Shilanyas Mahotsav - Vadtaldham

Vadtaldham | Apr 10, 2022
Utsav
1015 Views
Chhapaiyadham Yatra Pravas - 2022

Chhapaiyadham Yatra Pravas - 2022

Apr 7, 2022
1002 Views
Shree Swaminarayan Temple Shilanyash - Vallabhipur

Shree Swaminarayan Temple Shilanyash - Vallabhipur

Mar 28, 2022
Utsav
1004 Views