સાબુદાણા

26 Nov સાબુદાણા

સાબુદાણા એક ખાદ્ય પદાર્થ છે. સાબુદાણા નાના નાના મોતી જેવા દેખાવવાળા, ગોળ આકારના તેમ જ સફેદ રંગના હોય છે. તેમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ ઘણું જ વધારે હોય છે અને પ્રોટીન ખૂબ ઓછી માતરમ હોય છે. સાબુદાણા મોતી આકારના હોય છે. સાબુદાણાની વાનગીઓનો ઉપયોગ ઉપવાસ દરમિયાન ફરાળ તરીકે કરવામાં આવે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.