વાલ

26 Nov વાલ

વાલ એ એક કઠોળ છે. ઉષ્ણકટિબંધીય દેશોમાં ઉગતું આ એક મુખ્ય કઠોળ છે. ભારતના વિવિધ પ્રાંતોમાં વાલનો ઉપયોગ શાક બનાવવામાં તેમજ અન્ય વાનગીઓ બનાવવામાં પણ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.