લીંબુના ફૂલ

26 Nov લીંબુના ફૂલ

લીંબુના ફૂલ કહેતા સાઇટ્રિક એસિડ તે સાઇટ્રસ ફળોમાં કુદરતી રીતે થાય છે. તેનો પ્રબળ ઉપયોગ ખોરાક અને પીણાં, ખાસ કરીને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ અને કેન્ડીમાં સ્વાદ અને પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે છે. તે એક ગંધરહિત, કલરરહિત અને સ્ફ્ટીકીય પદાર્થ છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.