મઠ

26 Nov મઠ

મઠ પ્રોટીન, રેસા, જરૂરી વિટામિન અને મિનરલ નો ઉત્તમ સ્ત્રોત છે તે કુપોષણથી રક્ષણ કરે છે. ગુજરાતમાં મઠના લોટમાંથી મઠીયા નામે ફરસાણ બનાવવામાં આવે છે. મઠમાથી મઠ માલ્ટ, મઠિયાં, મઠની સેવ તથા તેના પરોઠા પણ બને છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.