તાંદળજાની ભાજી

26 Nov તાંદળજાની ભાજી

આ એક એવી ભાજી છે જે સહેલાઈથી ભારતમાં ઉપલબ્ધ પણ છે. કોઈ પણ સીઝનમાં એ ભાજી સુપાચ્ય, ગુણકારી અને આરોગ્યવર્ધક છે. ગુણમાં તાંદળજો ઠંડો, લૂખો, મળ-મૂત્રની અટકાયત દૂર કરનારો ગણાય છે. ઠંડી તાસીરને કારણે પિત્ત અને કફ દૂર કરે છે. ગરમીની સીઝનમાં આ ભાજી સવોર્ત્તમ ગણાય. બીજા કોઈ પણ મસાલા વિના પણ તાંદળજાની ભાજી માત્ર બાફીને મીઠા સાથે લેવામાં આવે તો એ પાચનક્રિયા સુધારીને કબજિયાત દૂર કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.