તમાલપત્ર

26 Nov તમાલપત્ર

તમાલપત્ર એક ભારતીય મસાલા તેમજ આયુર્વેદિક દવા છે. તેના ઉપયોગથી ભોજનમાં એક વિશિષ્ટ સ્વાદ અને સુગંધ આવે છે. તમાલપત્ર મધુર, ગરમ, તીક્ષ્ણ, વાતહર અને પચવામાં હળવું હોય છે. એ કફ, વાયુ, હરસ, ઊલટી-ઉબકા, અરુચિ અને સળેખમ મટાડે છે. એ સર્વ પ્રકારના કફરોગો, અજીર્ણ, અપચો, પેટનો દુઃખાવો, અવાર-નવાર થતાં ઝાડા વગેરે પાચનતંત્રના રોગોમાં ફાયદાકારક છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.