ચોખા

26 Nov ચોખા

ચોખામાં પ્રોટીન, વિટામિન્સ અને ખનિજ હોય છે. ભાત સરળતાથી પચી જાય છે. મરડાના રોગમાં ભાતનું સેવન લાભપ્રદ રહે છે. આ સિવાય ભાત અને દૂધ પણ સાથે ખાવાથી તેનો ફાયદો બમણો થઈ જાય છે. ભાત સાથે દહીં મિક્ષ કરીને ખાવાથી દસ્તમાં ફાયદો થાય છે

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.