ખાવાનો સોડા

26 Nov ખાવાનો સોડા

ખાવાનો સોડા (બેકિંગ સોડા) એ સફેદ સ્ફટિકીય રાસાયણિક સંયોજન છે જે સામાન્ય રીતે પાઉડર સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. આ સફેદ પાવડરનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે બેકિંગમાં રાઇઝિંગ એજન્ટ તરીકે થાય છે. બેકિંગ સોડા ખાટી વસ્તુઓ જેમ કે દહીં, છાશ, લીંબુના રસ સહિતના સંપર્કમાં આવવાથી કામ કરે છે. તેનો ઉપયોગ કેક અને પકવવાનાં ઉત્પાદનોમાં થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.