ખાંડ

26 Nov ખાંડ

ખાસ કરીને શેરડી જે સુક્રોઝથી બનેલી હોય છે, અને ખાવા-પીવામાં સ્વીટનર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે તેમાંથી એક મીઠો સ્ફટિકીય પદાર્થ બનાવાય છે તેને ખાંડ કહે છે. તેમજ તેને પીસીને પાવડર બનાવવામાં આવે તે દળેલી ખાંડ તરીકે ઓળખાય છે. રોજીંદી વાનગીઓ અને મીઠાઈમાં તેનો ખાસ ઉપયોગ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.