ખજૂર

26 Nov ખજૂર

ખજૂરમાં તમારા રક્તવાહિનીની તંદુરસ્તીને સુધારવા માટે જાણીતી ઇસોફ્લાવોનો અને ફાયટોસ્ટ્રોજનની ઊંચી સંખ્યા પણ છે. ખજૂર પોટેશિયમનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત હોવાથી, તે અસરકારક રીતે તમારા શરીરના બ્લડ પ્રેશરનું નિયમન કરવામાં મદદ કરે છે.તે કાચા ખાવા સિવાય, ઘણી રસોઈમાં તેનો બહોળો ઉપયોગ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.