કાબુલી ચણા

26 Nov કાબુલી ચણા

કાબુલી ચણા ગેસ કરતા નથી અને શરીરમાંથી ઝેરીલા પદાર્થને બહાર કાઢી દે છે. આનાથી પેટ સાફ અને હળવુ રહેશે, પાચન શક્તિ પ્રબળ બની રહેશે. અઠવાડિયામાં એકવાર કાબુલી ચણા ખાવાથી જાડાપણું, નબળાઈ, ગેસ, ડાયાબીટિશ અને હૃદય રોગથી બચી શકો છો.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.