કાજુ

26 Nov કાજુ

કાજુ એ એક પ્રકારનો સૂકોમેવો છે. કાજુના વૃક્ષ પર લાગતા ફળની નીચે લાગતા કડક પડમાં રહેલા કાજુના ફળને સૂકવીને તેમજ સેકીને બહાર કાઢી ખાવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.કાજુનો ઉપયોગ ભારતીય વાનગીઓમાં સામાન્ય રીતે મીઠાઈઓ અને અન્ય વાનગીઓ બનાવવા માટે થાય છે. તે કોલેસ્ટ્રોલ મુક્ત છે અને તેમાં રહેલ એન્ટીઓક્સિડન્ટ હ્રદયરોગથી દૂર રાખે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.