કસ્ટર્ડ પાઉડર

26 Nov કસ્ટર્ડ પાઉડર

કસ્ટર્ડ પાવડર એ કોર્ન ફ્લોર, દૂધ પાવડર અને વેનીલા સુગરથી બનેલો એક પાવડર છે. કસ્ટર્ડ પાઉડરનો ઉપયોગ રબડી, આઈસક્રીમ, મિલ્કશેક, કેક, કુલ્ફી તેમજ ફ્રૂટ સલાડ બનાવવામાં કરવામાં આવે છો.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.