Maharaj
Calendar, Image Gallery And News sections are now available.
Check it out!
Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Recent Events
Swaminarayan Bhagwan nu Vanvicharan Darshan

Swaminarayan Bhagwan nu Vanvicharan Darshan

Aug 12, 2022
Kundaldham
Van vicharan
Hindola Utsav - 2022

Hindola Utsav - 2022

Jul 15, 2022
Karelibaug, Vadodara
Hindola Utsav | Utsav
Murti Pratishtha Mahotsav - Kosamba

Murti Pratishtha Mahotsav - Kosamba

Apr 15, 2022
Utsav
Ghanshyam Janmotsav - 2022

Ghanshyam Janmotsav - 2022

Apr 10, 2022
Karelibaug, Vadodara
Utsav | Janmotsav
Aksharbhuvan Shilanyas Mahotsav - Vadtaldham

Aksharbhuvan Shilanyas Mahotsav - Vadtaldham

Apr 10, 2022
Vadtaldham
Utsav
Chhapaiyadham Yatra Pravas - 2022

Chhapaiyadham Yatra Pravas - 2022

Apr 7, 2022
Shree Swaminarayan Temple Shilanyash - Vallabhipur

Shree Swaminarayan Temple Shilanyash - Vallabhipur

Mar 28, 2022
Utsav
Khopala 34th Patotsav & Tridinatmak Satsang Parayan

Khopala 34th Patotsav & Tridinatmak Satsang Parayan

Mar 22, 2022
Khopala
Patotsav
Bhavya Rangotsav, Alaukik Abhishek, Anupam Aatmiya sabha

Bhavya Rangotsav, Alaukik Abhishek, Anupam Aatmiya sabha

Mar 19, 2022
Kundaldham
Divya Shakotsav & Satsang Sabha, Ahmedabad

Divya Shakotsav & Satsang Sabha, Ahmedabad

Feb 25, 2022
Anek Rupe Swaminarayan -2021

Anek Rupe Swaminarayan -2021

Dec 18, 2021
Kundaldham
Utsav
Kartiki Samaiyo – 2078

Kartiki Samaiyo – 2078

Nov 13, 2021
Vadtaldham
Samaiyo