All Publications » Audio » Viday

Viday

  1. 1. Kem Dav Java Piyu.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:35
  2. 2. Kem Dav Viday.mp3 Pu.Niranjandasji swami Download MP3     07:19
  3. 3. Aapiye Viday Pan.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:26
  4. 4. Chalya Re Chalya Re.mp3 Pu.Niranjandasji swami Download MP3     06:12
  5. 5. O Ruko Pritamji Ghadi.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:38
  6. 6. Ho Valamji Fari Vela.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     08:31
  7. 7. Ho Valam Re Aavjo.mp3 Pu.Niranjandasji swami Download MP3     08:32
  8. 8. Shu Padi Bhul Mari.mp3 Pu.Niranjandasji swami Download MP3     06:27
  9. 9. Valamji Vahela Valjo.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:26
  10. 10. Aapjo Sukh Aapjo.mp3 Pu.Niranjandasji swami Download MP3     09:56