All Publications » Audio » Prabhatiya – 2

Prabhatiya – 2

  1. 1. Jago Nij Jivan Bole Pankhida.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:11
  2. 2. Utho Ne Albela Vala.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     05:58
  3. 3. Aaj Hu Aavi Chu Mukh.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:01
  4. 4. Kan Tamare Karane Hu.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     08:41
  5. 5. Pratah Same Mara.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:26
  6. 6. Lalch Lagi Re Beni Mune.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:36
  7. 7. Prabhate Uthi Ne Pra.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:46
  8. 8. Ago Jago Jag Jivan.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     05:14
  9. 9. Aavo Re Valaji Tamane.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:52