All Publications » Audio » Chhapaiya Purma

Chhapaiya Purma

 1. 1. Chhapaiya Ke Nivasi.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:38
 2. 2. Akshar Dham Nivasi Shreeji.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     12:38
 3. 3. Pataliyo Pran Thaki Saune.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     05:30
 4. 4. Chhapaiya Na Vasi Mara.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:28
 5. 5. Chhel Chhapaiya Pur Ma Jire.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     03:36
 6. 6. Shamaliyo Khel Khele.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:00
 7. 7. Nana Eava Ghanshyam.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:36
 8. 8. Narayan Sar Ma Nave.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:16
 9. 9. Rudu Sundar Gam Cche.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     06:27
 10. 10. Aavo Hari Mahi Valova.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     04:16
 11. 11. Namo Namo Nirajanam.mp3 H.H. Gyanjivandasji Swami (Kundal) Download MP3     02:02