Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Divya Divya Maharaj | દિવ્ય દિવ્ય મહારાજ | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Divya Divya Maharaj | દિવ્ય દિવ્ય મહારાજ | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Track: 10 | Views: 69
Tame Paherya Vagha Lila...
2021-10-27
4 months ago | 3 Views
Dhamnu Swarup Aaj Joyu Sakshat...
2021-10-27
4 months ago | 7 Views
Ankhaldi Tari Aniyali Vage Haiye...
2021-10-27
4 months ago | 17 Views
Murti Dharone Murti Dharavo...
2021-10-27
6 months ago | 36 Views
Divya Divya Maharaj Maliya...
2021-10-27
6 months ago | 9 Views
Dhola Dudh Jeva Perya Vagha Vala Eva...
2021-10-28
6 months ago | 15 Views
Tamne Shervani Kone Paheravi...
2021-10-27
6 months ago | 24 Views
Vadali Veshe Jone Saiyar Shreeji Shobhata Re...
2021-10-27
6 months ago | 14 Views
Lal Lal Vaghavala...
2021-10-27
6 months ago | 31 Views
Lal Rupala Hoth Rasala...
2021-10-27
6 months ago | 34 Views