Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Charitrdhara | ચરિત્રધારા

Charitrdhara | ચરિત્રધારા

Bhagwanma Priti Hoy Te Bhaktni Sthiti Kevi Hoy ?
2022-08-07 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 day ago | 90 Views
Una Gamna Lalji Ganeshni Pedhino Itihas
2022-07-31 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 week ago | 116 Views
Khud Bhagwane Bhaktni Nanami Upadi...
2022-07-22 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 week ago | 86 Views
Gadhkadana Nagjimaharajni Prernadayi Kahani
2022-05-01
3 months ago | 51 Views
Aa Lokni Sukh-Sayabi Kevi Bandhan Kare Chhe !
2022-05-01
3 months ago | 102 Views
Satsangne Arthe Kai N Vaparyu To Bamanva Gamna Naruji Jevu Thashe