હાજમાગોળી

09 Nov હાજમાગોળી

  1. વરીયાળી પાઉડર, સફેદ મરચું પાઉડર, આમળા પાઉડર, તજ પાઉડર, દળેલી સાકર, આંબલીનો પલ્પ અને જીરું પાઉડરને એક બાઉલમાં બરાબર મિક્સ કરી લેવું.
  2. હવે આ મિશ્રણમાં થોડો – થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરતા જવું અને મિક્સ કરતાં જવું અને કઠણ લોટ જેવો લૂઓ બનાવી લેવો.
  3. હવે તે લુઆમાંથી નાની ગોળી વાળવી.
  4. ગોળીને દળેલી ખાંડમાં રગદોળી એક પ્લેટમાં મૂકવી.
  5. આ રીતે બધી ગોળીઓ ખાંડમાં રગદોળાઈ જાય પછી થોડીવાર પંખા નીચે સુકાવા દઈ એર ટાઈટ બોટલમાં ભરી લેવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.