સ્વીટકોર્ન ઢોસા

09 Nov સ્વીટકોર્ન ઢોસા

  1. સૌ પ્રથમ બાફેલા મકાઈનાં દાણા અને ટમેટામાં ચાટ મસાલો નાખી મિક્સ કરી લેવું.
  2. હવે એક નોન સ્ટીક પેન પર તેલ લગાવી ગરમ કરવી જેથી ઢોસા બનાવતી વખતે ચોંટે નહીં.
  3. ત્યારબાદ એક કપ ઢોસાનું ખીરું ગોળાકાર પેન પર પાથરવું.
  4. તેમાં મકાઈનાં દાણા અને ટમેટા ભભરાવવા અને તેના પર છીણેલું ચીઝ ઉમેરવું. ઢોસો બ્રાઉન કલરનો થાય એટલે રોલ વાળી પેન પરથી લઈ લેવો.
  5. તૈયાર છે ગરમા-ગરમ સ્વીટકોર્ન ઢોસાં.
  6. તેને નારિયેળની ચટણી અને સાંભાર સાથે પીરસી શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.