સ્પ્રિંગ રોલ

09 Nov સ્પ્રિંગ રોલ

રોલ :

 1. મેંદાને ચાળીને તેમાં રવો, બેકિંગ પાઉડર, મીઠું અને તેલ નાંખી મિક્સ કરવું.
 2. પછી તેને ઠંડા પાણીથી પૂરી જેવો લોટ બાંધી 10 મિનિટ ઢાંકીને રાખવો.

પૂરણ :

 1. ફણસી, ગાજર અને કોબીજ ઊભા પાતળા સમારીને 1 કલાક ઠંડા પાણીમાં રાખવા.
 2. કેપ્સીકમની પાતળી સ્લાઇસ કરવી.
 3. એક વાસણમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં કેપ્સીકમ, ફણસી, મગ અને આજીનોમોટો નાંખી હલાવવું.
 4. 10 મિનિટ ઢાંકી રાખવું પછી તેમાં કોબીજ અને ગાજર(પાણી નિતારીને) નાખવા અને મીઠું નાખવું.
 5. પાણી બળી જાય પછી ગેસ પરથી નીચે ઉતારીને ચીલી સોસ, સોયા સોસ અને લાલ મરચું નાંખી બરાબર હલાવવું અને સાઇડ પર રાખવું.
 6. સ્પ્રિંગ રોલ
 7. હવે લોટને બરાબર મસળી તેના 10 લૂવા કરવા.
 8. તેમાંથી 1 લૂવાને લઈ પાતળી રોટલી વણવી.
 9. હવે રોટલી પર 2 ચમચી જેટલું પૂરણ મૂકી, બંને બાજુથી વાળીને રોલ બનાવો ઉપરના ભાગમાં પાણી લગાવી ચોટાડવું.
 10. આ રીતે બધા રોલ તૈયાર કરી તેના ઉપર મેંદો ભભરાવીને થાળીમાં મૂકવાં.
 11. તેને ગરમ તેલમાં ગુલાબી રંગના થાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે તળવા.
 12. ગરમ હોય ત્યારેજ વચ્ચેથી બે-ત્રણ કાપા કરી સોસ સાથે પીરસવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.