સુવાની ભાજી

09 Nov સુવાની ભાજી

  1. સૌ પ્રથમ સુવાની ભાજીને ધોઈને ઝીણી સમારી લેવી.
  2. હવે એક પેનમાં તેલ લો, ત્યારબાદ તેમાં જીરું નાંખો.
  3. જીરું ફૂટી જાય એટલે તેમાં ટમેટાં, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર અને અજમો નાંખી તેને ધીમી આંચ પર ચડવા દો.
  4. ટમેટાં ચડી જાય એટલે સમારેલી સુવાની ભાજી નાંખી, તેમાં મીઠું અને પાણી નાંખી આશરે 7–8 મિનિટ ચડવા દેવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.