સુરતી નાનખટાઈ

09 Nov સુરતી નાનખટાઈ

 1. સૌ પ્રથમ એક મોટા બાઉલમાંથી થીજેલું ઘી/માખણ અને ખાંડનું મિશ્રણ લો.
 2. 2 મિનિટ માટે અથવા મિશ્રણ ક્રીમી ન થાય ત્યાં સુધી બીટર વડે ધીરે ધીરે ફીણવું.
 3. હવે મેંદો, બેસનનો લોટ, રવો, બેકિંગ પાઉડર, એલચી પાઉડર, બેકિંગ સોડા અને મીઠું ચાળવું અને મિશ્રણ તૈયાર કરવું.
 4. માખણ અને ખાંડના મિશ્રણની અંદર લોટના મિશ્રણ ને ઉમેરી હલાવો.
 5. ત્યારપછી દૂધ ઉમેરો અને પછી આ મિશ્રણ બરાબર મિક્સ થાય ત્યાં સુધી મસળો.
 6. સોફ્ટ લોટ તૈયાર કરો.
 7. એક નાના બોલના કદના સહેજ સપાટ અને ચપટા ગોળા તૈયાર કરો.
 8. તેની ઉપર કાજુ પિસ્તા બદામની કાતરી ચોટાડવી.
 9. કુકરની અંદર મીઠું કે રેતી ઉમેરી 10 મિનિટ પ્રીહિટ કરો.
 10. વચ્ચે થોડી જગ્યા રહે તેમ બિસ્કિટ માટેના લોટના બોલ એક પ્લેટ પર મૂકો.
 11. કુકરના ઢાંકણને ઢાંકીને મધ્યમ, ધીમી આંચ પર 15 મિનિટ સુધી બેક થવા દો.
 12. અથવા એના વિક્લ્પ રીતે પ્રીહિટેડ ઓવન માં 180 ડિગ્રી તાપમાન પર 15 મિનિટ સુધી બેક કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.