સાબુદાણાની ખીર

09 Nov સાબુદાણાની ખીર

  1. સૌ પ્રથમ સાબુદાણાને 2 થી 3 કલાક પાણીમાં પલાળી દો.
  2. એક કડાઈમાં મીડિયમ ગેસ પર દૂધને ગરમ કરો.
  3. એક અલગ વાટકીમાં થોડું દૂધ લઈ તેમાં કેસરને પલાળવું.
  4. હવે સાબુદાણાને દૂધમાં નાંખીને ધીમા તાપે ચડવા દો.
  5. સાબુદાણા કાચ જેવા ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દેવા.
  6. ત્યારબાદ ખાંડ નાંખી તેને ઊકળવા દો.
  7. 5 થી 7 ઉભરા પછી ગેસને બંધ કરી દો.
  8. હવે તેમાં બધા ડ્રાયફ્રૂટ, એલચી પાઉડર અને કેસરનું મિશ્રણ ભેળવી દો.
  9. તૈયાર છે સાબુદાણાની ખીર.
  10. ગરમાગરમ તેમજ ફ્રીજમાં ઠંડી કરીને પણ પીરસી શકાય છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.