સરગવાની કઢી

09 Nov સરગવાની કઢી

  1. સૌ પ્રથમ સરગવાને 3 ઇંચની સાઇઝના ટુકડામાં કાપી ને ધોય લેવા.
  2. હવે એક કુકરમાં સમારેલા સરગવાને નાંખી તેમાં હળદર અને સ્વાદાનુસાર મીઠું ઉમેરી બાફી લેવું.
  3. હવે એક બાઉલમાં છાશ લઈ તેમાં ચણાનો લોટ નાંખી મિક્સ કરી લેવો.
  4. એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં જીરું, મેથીના દાણા અને મીઠા લીમડાનાં પાન ઉમેરીને વઘાર કરવો.
  5. હવે તેમાં હળદર નાંખી ફરી હલાવવું, હવે તે વઘારમાં છાશનું મિશ્રણ નાખવું.
  6. હવે કઢી ઊકળવા માંડે ત્યારે તેમાં સરગવાની શીંગ નાંખી ફરીથી કઢી ઉક્ળવા દેવી.
  7. હવે ઉપરથી કોથમીર નાંખી ગરમાં ગરમ પીરસવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.