શીંગના લાડુ

09 Nov શીંગના લાડુ

 1. સૌ પ્રથમ મગફળીને મધ્યમ તાપે મગફળીના ઉપરનાં ફોતરાં અલગ ન થાય ત્યાં સુધી શેકી લો.
 2. હવે મગફળીને ઠંડી થવા દો અને પછી તેના ઉપરનાં ફોતરાં અલગ કરો.
 3. શેકેલી મગફળીને મિક્સરમાં લઈને બરછટ પાઉડર જેવું મિશ્રણ કરો અને એક બાજુ રાખો.
 4. હવે એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરો અને તેમાં ગોળ ઉમેરો.
 5. જ્યાં સુધી ગોળ સંપૂર્ણ ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી ધીમા તાપે હલાવતા રહો.
 6. એક મિનિટ માટે અથવા ચાસણી નારંગી રંગની થાય ત્યાં સુધી ઉકાળો.
 7. હવે ધીમા તાપે જ ગોળની ચાસણીમાં બનાવેલ મગફળીનો ભૂકો નાંખો.
 8. તેમાં 2 ચમચી શેકેલા તલ, 2 ચમચી કોપરાનું છીણ અને 1/4 ચમચી એલચી પાઉડર નાંખો.
 9. મિશ્રણ સારી રીતે મિક્સ થાય ત્યાં સુધી સારી રીતે ભેળવી દો.
 10. લાડુ મિશ્રણને બાઉલમાં લઈને થોડું ઠંડું કરો.
 11. જ્યારે મિશ્રણ હજી થોડું ગરમ હોય ત્યારે લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.