શક્કરિયાનો શીરો

09 Nov શક્કરિયાનો શીરો

  1. સૌ પ્રથમ શક્કરિયાની છાલ ઉતારીને ટુકડા કરવા.
  2. ત્યારબાદ તેને મિક્સરમાં ખાંડ, દૂધ સાથે મિક્સ કરી દેવા.
  3. પછી તેને એક સરખું મિશ્રણ થાય તેવું પીસી લેવું.
  4. ત્યારબાદ એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરી તેમાં મિશ્રણ ઉમેરવું અને 10 મિનિટ શેકવું.
  5. પછી તેમાં કાજુ, બદામ, પિસ્તા થી ડેકોરેટ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.