રતાળુની વેફર

09 Nov રતાળુની વેફર

  1. રતાળુની છાલ ઉતારી લો.
  2. તેલ ગરમ કરવા મૂકી તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં રતાળુ ધોઈને પછી તેની પાતળી ચિપ્સ કોટનના કપડામાં પાડી લો.
  3. પડેલી ચિપ્સને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં નાંખો ધીમા ગેસે તળાવા દો.
  4. ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળાવા દો પછી બાઉલમાં કાઢી લો.
  5. પછી તેના ઉપર મરી પાઉડર, સંચળ અને મીઠું સ્વાદાનુસાર મિક્સ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.