મોરૈયાની નાનખટાઈ

09 Nov મોરૈયાની નાનખટાઈ

  1. સૌ પ્રથમ એક બાઉલમાં ઘી અને દળેલી ખાંડ લો.
  2. ત્યારબાદ તેને એકદમ મિક્સ કરો.
  3. ત્યારબાદ તેમાં ઇલાયચી પાઉડર અને મોરૈયાનો કરકરો લોટ ઉમેરી તેને મિક્સ કરો.
  4. પછી તેના ગોળ લૂઆ બનાવીને તેના ઉપર બદામ સીધી ચોંટાડીને તૈયાર કરો.
  5. ઓવનને 160 ડીગ્રી પર 10 મિનિટ સુધી પ્રીહીટ કરવું.
  6. ત્યારબાદ કન્વેન્શન મોડ પર 160 ડીગ્રી પર 20 મિનિટ સુધી રાખો.
  7. 20 મિનિટ બાદ ચેક કરવું.
  8. થોડી વાર ઠંડું પડવા દેવું. નાનખટાઈ તૈયાર છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.