મોકટેલ સોડા

09 Nov મોકટેલ સોડા

  1. એક મોટા ગ્લાસમાં લીંબુનો રસ, દળેલી ખાંડ, સંચળ, મરી પાઉડર અને ફુદીનાનાં પાનને હાથ વડે મસળીને લેવા અને મિક્સ કરી લેવું.
  2. હવે તેમાં બરફનાં ટુકડા અને પાણી નાંખવું અને મિક્સ કરવું.
  3. ત્યારબાદ તેમાં ઇનો નાંખીને ચમચીથી તરત જ હલાવીને ગ્લાસમાં સ્ટ્રો આપી સર્વ કરવું.
  4. ગ્લાસને લીંબુની સ્લાઇસ કરીને અને ફુદીનાનાં પાનથી ડેકોરેટ કરી શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.