મેથી પફ

09 Nov મેથી પફ

  1. એક પેનમાં તેલ ગરમ કર્યા બાદ આદુંની પેસ્ટ નાંખી સાતળવું.
  2. હવે તેમાં બટેટાં, વટાણા, કસૂરી મેથી અને બધા મસાલા નાખી સ્ટફિંગ તૈયાર કરવું.
  3. ત્યારબાદ પફ પેસ્ટ્રી શીટને અડધા ઇંચની જાડાય રહે તે રીતે વણી લેવું.
  4. હવે તેની બધી બાજુની કિનારી કટ કરી લેવી.
  5. પછી તેના સરખા ચોરસ પીસ કરવા અને દરેકમાં તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ ભરવું.
  6. ત્યારબાદ ચોરસ પીસને ફોલ્ડ કરી બરાબર બંધ કરી દેવા.
  7. ત્યારબાદ ઓવનમાં 20 થી 25 મિનિટ માટે 200 ડિગ્રી પર બેક થવા દેવું.
  8. ત્યારબાદ તેને સોસ સાથે ગરમાગરમ સર્વ કરવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.