મેંગો પેંડા

09 Nov મેંગો પેંડા

  1. એક કડાઈમાં ઘી, દૂધ, કેસર અને કેરીનો પલ્પ નાંખી ગરમ કરવું.
  2. બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય તે રીતે હલાવવું.
  3. પછી તેમાં ખાંડ ઉમેરવી અને ખાંડ બરાબર ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવવું.
  4. ત્યારબાદ તેમાં દૂધનો પાઉડર અને કાજુ પાઉડર નાખવા.
  5. મિલ્ક પાઉડરના લમ્સ ન પડે તેનું ધ્યાન રાખવું.
  6. હવે આ મિશ્રણ ઘટ્ટ થાય અને કડાઈથી છૂટું પાડવા લાગે ત્યાં સુધી શેકતા રહેવું.
  7. આ મિશ્રણ ઘટ્ટ થાય અને કડાઈને ચોંટે નહીં ત્યારે ગેસ બંધ કરી દેવો અને એક બાઉલમાં કાઢી લેવું.
  8. મિશ્રણ થોડું ઠંડું થાય એટલે તેના મનપસંદ આકારના પેંડા વાળી લેવા.
  9. તેના ઉપર બદામ ટુકડા લગાવીને ડેકોરેશન કરી શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.