માવાની ચીકી

09 Nov માવાની ચીકી

  1. સૌ પ્રથમ એક કડાઈમાં તલ શેકી લો.
  2. પછી બીજા વાસણમાં લઈ એ જ કડાઈમાં ઘી લઈ માવો શેકી લો.
  3. માવો શેકાઈ જાય એટલે એમાં દળેલી ખાંડ એડ કરો.
  4. બરાબર હલાવતા રહો મિક્સ થઈ જાય, ખાંડ ઓગળી જાય પછી એમાં એલચી પાઉડર અને તલ મિક્સ કરો હવે ગેસ બંધ કરીને કડાઈ નીચે લઈ લો.
  5. એક થાળી પર ઘી લગાવી લો પછી આ મિશ્રણ થાળી પર પાથરી લો.
  6. હાથમાં થોડું ઘી લગાવી પહોળું કરી લો.
  7. કાજુની કાતરી તેના પર પાથરી દો. વેલણ પર ઘી લગાવી પાતળું વણી લો.
  8. 2 કલાક ઠંડું થાય પછી ચપ્પુથી કટકા કરી લો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.