મગદળ

09 Nov મગદળ

  1. એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરી ચણાનો કરકરો લોટ બ્રાઉન કલરનો થાય ત્યાં સુધી શેકવો.
  2. ત્યારબાદ તેને ઉતારી લેવો અને ઠંડું થાય પછી દળેલી ખાંડ અને ઇલાયચી પાઉડર ઉમેરવાં.
  3. તેને એક થાળીમાં કે ચોકીમાં પાથરવો અને તેને થાબડીને તેના ઉપર ચારોળી અને પિસ્તા-બદામની કાતરી લગાવવી.
  4. હવે તેના ચોરસ ચોસલાં પાડી લેવાં
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.