ભીંડાના સંભારિયા

09 Nov ભીંડાના સંભારિયા

  1. ભીંડાને ધોઈને સુકા કપડાથી લૂછી નાંખો બંને બાજુથી ડિટીયા કાઢી વચ્ચે એક કાપો કરવો.
  2. બાકીના બધા ભીંડા આવી રીતે તૈયાર કરવા.
  3. બધા મસાલાને ભેળવવા માટે એક વાટકો લેવો.
  4. હવે આ વાટકામાં બધા ભરવાના મસાલા ભેગા કરવા.
  5. બધું બરાબર હલાવી મિક્સ કરવું એટલે ભરવાનો મસાલો તૈયાર થઈ જસે.
  6. કાપો પાડેલા ભીંડા મા તૈયાર કરેલો ભરવાનો મસાલો ભરી દેવો.
  7. એક માઇક્રોવેવનો વાટકો લઈ તેમાં ૧ચમચો તેલ નાંખી તેમાં ભરેલા ભીંડા અને વધેલો મસાલો નાંખી દો.
  8. વાટકાને ઢાંકી માઇક્રોવેવમાં 80 ડિગ્રી એ 45 મિનિટ માટે મૂકવો.
  9. ગરમા ગરમ ભીંડા સંભારીયા પીરસવા ઉપર નારિયેળ અને કોથમીર ભભરાવી સજાવો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.