બાજરીના લાડુ

09 Nov બાજરીના લાડુ

 1. એક કડાઈમાં અડધું ઘી ગરમ કરો, થોડુંક ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં ગુંદર ઉમેરો.
 2. ગુંદર સારી રીતે ફૂલીને અંદર સુધી શેકાયા પછી તેને પ્લેટમાં બહાર કાઢી લેવો.
 3. કડાઈમાં બાકી રહેલા ઘીમાં બાજરીનો લોટ નાંખો અને રંગ બદલાઈ જાય ત્યાં સુધી તેને ચમચાથી સતત હલાવ્યા કરો.
 4. લોટ ભીનો લાગે એટલું ઘી કડાઈમાં ન હોય તો લોટ વધારે શેકતા પહેલા થોડું ઘી ઉમેરી લો.
 5. ઘી લોટથી અલગ થવા માંડે અને તેમાંથી સુગંધ આવવા લાગે ત્યાં સુધી લોટને શેકો.
 6. લોટ શેકવામાં લગભગ 10-15 મિનિટ લાગે છે.
 7. લોટ શેકાય જાય એટલે તેને બાઉલમાં તરત જ કાઢી લો, નહીંતર કડાઈ ગરમ હોવાથી લોટ બળી જવાની શક્યતા રહે છે.
 8. ગોળના નાના- નાના ટુકડા કરી નાંખો.
 9. કડાઈમાં બાકી રહેલું ઘી ગરમ કરીને ગોળના ટુકડા નાંખો અને ગોળને ખૂબ જ ધીમી આંચ પર ઓગાળો.
 10. ગોળ ઓગળે ત્યારે તરત જ તેને કડાઈમાંથી કાઢી લો નહીંતર ગોળનો પાયો કડક થઈ જતા લાડવા કઠણ બનશે .
 11. બદામ અને કાજુને નાના નાના ટુકડા કરી શેકેલા લોટમાં નાંખો.
 12. હવે છીણેલું નારિયેળ, શેકેલા ગુંદરનો પાઉડર, ઇલાયચી પાઉડર અને ઓગાળેલો ગોળ નાંખીને બધી સામગ્રી બરાબર મિક્સ કરી લો.
 13. લાડુ બનાવવા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે.
 14. મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ લો અને તમને ગમે તે સાઇઝના લાડુ બનાવો.
 15. આટલા લોટથી લગભગ 10-12 મધ્યમ લાડુ તૈયાર થશે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.