બદામની ભાખરી

09 Nov બદામની ભાખરી

  1. સૌ પ્રથમ એક કથરોટમાં ઘઉંનો લોટ લઈ તેમાં બદામનો ભૂકો, દૂધ, તેલ અને મીઠું નાંખી મિક્સ કરવું.
  2. પછી જરૂર મુજબ પાણી નાંખી કડક લોટ બાંધવો.
  3. એક મોટો લુવો લઈ તેની જરા જાડી અને નાની-નાની ભાખરી વણવી.
  4. લોઢી ગેસ પર મૂકી બરાબર ગરમ થાય પછી તેમાં ભાખરી નાખવી અને બંને બાજુ તેલ લગાવી દબાવીને તળવાી જેથી ભાખરી કડક થાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.