પિસ્તારોલ

09 Nov પિસ્તારોલ

રીત નં – 1 :

  1. સૌ પ્રથમ મોળા પિસ્તાને ગરમ પાણીમાં પલાળી પીસી લેવા.
  2. બીજી બાજુ દોઢ તારની ચાસણી લેવી,તેમાં પીસેલા પિસ્તા નાંખી બરાબર હલાવી મિક્સ કરી લેવું.
  3. ત્યારબાદ તેમાં ફૂડ કલર, જાવંત્રી, ઇલાયચી નાંખી બરાબર મિક્સ કરી લેવું.
  4. તેનો રોટલો વણી તેના પર ખસખસ લગાવી પીસ પાડી દેવા.

રીત નં – 2 :

  1. પિસ્તાને ફ્રીજમાં ઠંડા કરી મિક્સરમાં ક્રશ કરી લો.
  2. તેમાં 1 કપ મિલ્ક પાઉડર, દળેલી ખાંડ, 2 ચમચી ઘી, 4 ચમચી દૂધ નાંખી મસળીને લોટ બાંધવો.
  3. થોડુ વધારે મસળી રોલ બનાવવા.
  4. ઉપર ખસખસ લગાવી પીસ પાડી દેવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.