પાલખની ભાજી

09 Nov પાલખની ભાજી

  1. સૌ પ્રથમ પાલખની ભાજીને ધોઈને ઝીણી સમારી લેવી.
  2. હવે એક પેનમાં તેલ લો, ત્યારબાદ તેમાં જીરું નાંખો.
  3. જીરું ફૂટી જાય એટલે તેમાં ટમેટાં, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર અને અજમો નાંખી તેને ધીમી આંચ પર ચડવા દો.
  4. ટમેટાં ચડી જાય એટલે સમારેલી પાલખની ભાજી નાંખી, તેમાં મીઠું અને પાણી નાંખી આશરે 7–8 મિનિટચડવા દેવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.