પનીની સેન્ડવિચ

09 Nov પનીની સેન્ડવિચ

પેસ્ટો બનાવવાની રીત:

  1. ઉપર લખેલી પેસ્ટો ની બધી જ સામગ્રી મિક્સરમાં વાટી લેવી.
  2. ઓલિવ ઓઇલ ધીમે ધીમે નાખતા જવું અને હલાવી લેવું

સેન્ડવીચ બનાવવાની રીત:

  1. સૌ પ્રથમ એક બ્રેડ લઈ તેની અંદરની સાઇડ પેસ્ટો લગાવી દો.
  2. ત્યારબાદ તેની ઉપર ટમેટાંની સ્લાઇસ, કાકડીની સ્લાઇસ, લેટસ અને ચીઝ મૂકો.
  3. હવે બીજી બ્રેડ પર પણ પેસ્ટો લગાવી તે અંદરની બાજુ રહે તેમ તેને પહેલી બ્રેડ પર કવર કરી લો.
  4. તેને પનીની મેકરમાં ગ્રીલ કરી લો.
  5. આ રીતે બીજી બધી સેન્ડવિચ તૈયાર કરી લો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.