પંજાબી મસાલો

09 Nov પંજાબી મસાલો

  1. સૌ પહેલા મધ્યમ તાપ પર એક પેન ગરમ કરો અને આદુ પાવડર સિવાય તમામ મસાલાને જુદા જુદા શેકી લો.
  2. જ્યાં સુધી તેમાંથી સુગંધ ન આવે ત્યાં સુધી.
  3. મસાલા બળી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
  4. એકવાર મસાલા બરાબર શેકાઈ જાય પછી તેને ઠંડા થવા દો.
  5. એકવાર મસાલા ઠંડા થાય એટલે ફૂડ ગ્રાઇન્ડરનો ઉપયોગ કરીને મસાલાનો બારીક પાવડર બનાવી લો.
  6. પંજાબી ગરમ મસાલા પાવડર તૈયાર છે.
  7. ગરમ મસાલાને એરટાઇટ ગ્લાસ જારમાં સ્ટોર કરો અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ઉપયોગ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.