દૂધીનો હલવો

09 Nov દૂધીનો હલવો

  1. દૂધીને છોલીને છીણી લેવી, પછી તેમાંથી થોડું પાણી નિચોવીને કાઢી લેવું.
  2. એક કઢાઈમાં થોડું ઘી મૂકી દૂધીને શેકવી.
  3. બીજી બાજુ દૂધને સરસ ઉકાળી લેવું.
  4. દૂધી શેકાઈ જાય પછી તેમાં દૂધ નાંખી હલાવતા રહેવું.
  5. થોડીવાર પછી દૂધ બળી જાય એટલે તેમાં ખાંડ ઉમેરવી.
  6. દૂધ અને ખાંડનું પાણી બળી જાય અને ઘટ્ટ થયી જાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવું.
  7. માવા જેવું થઈ જાય એટલે તેમાં થોડું ઘી નાંખી નીચે ઉતારી લેવું, જરૂર પ્રમાણે કલર ઉમેરવો.
  8. ત્યારબાદ તેમાં ઇલાયચી પાઉડર નાંખી એક બાઉલમાં કાઢી લેવું અને ઉપરથી તમારી પસંદના ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.