દાલબાટી

09 Nov દાલબાટી

દાળ બનાવવાની રીત:

 1. સૌ પ્રથમ એક કુકર લેવું તેમાં મગદાળ, ચણા દાળ, મસુરદાળ ધોઈ લેવી.
 2. ત્યારબાદ કુકરમાં 1 ચમચી ઘી નાંખી 4-5 સિટી થવા દેવી.
 3. હવે એક કડાઈમાં 3 ચમચી ઘી ગરમ કરી તેમાં રાઈ, જીરું, આદું, લીલાં મરચાં અને ટમેટાં નાખવા.
 4. આ બધું 5 મિનિટ સુધી સાંતળી લેવું.
 5. ત્યારબાદ બાફેલી દાળ તેમાં નાંખી દેવી અને તમારે જેવી જોઈએ તેવી દાળ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું.
 6. ત્યારબાદ થોડીવાર ઉકાળી લેવી અને કોથમીર ઉમેરવી તો તૈયાર છે દાળ.

બાટી બનાવવાની રીત:

 1. ઘઉંના લોટમાં ઘી નાંખી બરાબર મોણ આપવું.
 2. ભાખરીના લોટ જેવો કઠણ લોટ બાંધવો.
 3. ત્યારબાદ મીડિયમ સાઇઝના ગોળ લુવા કરવા અને તેને 15 મિનિટ ઓવનમાં શેકવા.
 4. બાટી શેકાયને તૈયાર થઈ જાય પછી તેને ઘીમાં ડૂબાડી દેવી.
 5. તો બાટી તૈયાર છે.
 6. પીરસતી વખતે બાટીને ઘીમાંથી બહાર કાઢી તેને નિતારી લેવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.