દાલપકવાન

09 Nov દાલપકવાન

દાળ બનાવવા માટે:

 1. સૌ પ્રથમ ચણાની દાળને 4-5 કલાક પાણીમાં પલાળી રાખો પલાળેલી દાળ એકદમ ફૂલી જવી જોઈએ ત્યારબાદ કુકરમાં મીઠું તથા હળદર નાંખી 4-5 સિટી વગાડી આખી રહે એમ ચડી જવી જોઈએ.
 2. હવે એક લોયામાં 3 ચમચા તેલ લઈ તેમાં જીરું, લાલ મરચાં, લીલાં મરચાં, તજ વગેરે નાંખી વઘાર કરો.
 3. ત્યારપછી ટમેટાની પ્યુરી લઈ વઘારમાં નાંખી તેલ છૂટે ત્યાં સુધી પકાવો॰
 4. બીજા લોયામાં ચણાની દાળને ઓછા તેલમાં વઘારો.
 5. વઘારને દાળમાં રેડી કોથમીર નાંખો.

પકવાન બનાવવા માટે:

 1. એક મોટા બાઉલમાં મેંદો લઈ તેમાં મીઠું નાંખો અને મોણ નાંખી પૂરી જેવો લોટ બાંધવો.
 2. ત્યારબાદ 5 મિનિટ ઢાંકીને રાખો અને ગોળી કરી મોટી પાતળી રોટલી વણો.
 3. હવે વણેલી રોટલી પર કાટાથી કાણા પાડો જેથી ફૂલે નહીં.
 4. બીજી રીતે કરીએ તો 5-6 પૂરી નાની વણો વચમાં તેલ ચોપડી એકબીજા પર મૂકો.
 5. ત્યારબાદ વણી નાંખો જેથી તેના પડ છૂટા પડે.
 6. ત્યારપછી તેલમાં દબાવી એકદમ કડક બદામી રંગના થાય ત્યાં સુધી તળો.
 7. તળી ગયેલી પૂરીને એક વાસણમાં એવી રીતે ગોઠવો કે પૂરીમાં અંદર તેલ હોય તો તે નીકળી જાય.
 8. દાલ પકવાન તૈયાર છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.