ડારા ગરમર

09 Nov ડારા ગરમર

 1. સૌ પ્રથમ ગરમરને ધોઈને તેની છાલ નીકાળી લેવી.
 2. હવે તે ગરમરની પાતળી ચીરી કરી ફરીથી પાણી વડે ધોઈ લેવી.
 3. ત્યારબાદ ગરમરની ચીરને એક કપડાં પર સૂકવી લેવી.
 4. હવે એક વાસણમાં 1 લિટર સાદું પાણી લઈ તેમાં મીઠું, હળદર અને 2 લીંબુનો રસ ઉમેરી તેમાં ગરમર પલાળવી.
 5. આ ગરમરને પાણીમાં 2 દિવસ પલાળી વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવું અને ત્રીજે દિવસે એક કપડામાં સૂકવી લેવી.
 6. હવે એક વાસણમાં રાઈના કુરિયા અને 1 લીંબુનો રસ, મીઠું, અને ઝીણો સમારેલો ગોળ ઉમેરવો.
 7. આ મિશ્રણને ગોળ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરવું.
 8. ત્યારબાદ એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવું.
 9. તેલ થોડું ઠંડું થાય પછી તેમાં ઉપર તૈયાર કરેલું ગોળવાળું મિશ્રણ ઉમેરી અને ગરમર પણ ઉમેરવી.
 10. ત્યારબાદ તેમાં વરિયાળી, કાળા મરી ઉમેરી મિક્સ કરવું.
 11. હવે આ અથાણું એક બરણી અથવા એર-ટાઈટ ડબ્બામાં ભરી લેવું.
 12. તૈયાર છે ગરમરનું ખાટુ–મીઠું અથાણું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.